nincs

“Minden ember egy magában álló sziget, a szó valódi értelmében, és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé, ha akar és tud is mindenekelőtt önmaga lenni.”

Carl Rogers

TANÁCSADÁS ÉS COACHING
A SZEMÉLYES TÖRTÉNETRE HANGOLVA

Bemutatkozás

Tislér Veronika
Pszichológus
Munka és szervezet szakpszichológus
Telefon +36 70 603 7224
Email tisler@egocompass.hu

Mindannyian a számunkra legmegfelelőbb hivatást, társat, barátokat, hobbit, elköteleződést keressük. A helyünket a világban.
Ki tudatosabban, ki kevésbé, de az önmegvalósításra törekszünk. Tipikus útkeresőként sokféle munkakörben dolgoztam már, különböző iparágakban, adminisztratív és kreatív feladatokkal is bőven ellátva. Volt, hogy a munkámban csak minimális felelősséget kellett vállalnom, és olyan is, hogy nekem kellett véleményt alkotnom egy-egy bizonytalanabb helyzetben. Manapság ritka, hogy egy pályaíven tereljük végig szakmai életünket, és jól látható mérföldköveket jósolhatunk közeli és távolabbi jövőnkbe. A körülmények folyamatos változásában, sokszor kétértelmű és bizonytalan világunkban néha úgy nézünk szembe a kihívásokkal, hogy erőforrásainkat túl kevésnek érezzük.

Van, hogy egyedül önmagunkból meríthetünk erőt, ilyenkor a saját tapasztalataink, önismeretünk és céljaink a legerősebb támaszaink. Ezért is vagyok elkötelezett azok támogatásában, akik számára szintén fontos a nekik való hivatás megtalálása, élet- és munkakörülményeik javítása, vagy akik egyszerűen csak szeretnék önmagukat jobban megérteni, képességeiket megismerni, ezáltal kompetens döntéshozókká válni szakmai és magánéletükben egyaránt.

Pszichológus diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen (interperszonális és klinikai szakirányon), munka és szervezet szakpszichológusi végzettségemet pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem, eközben módszerspecifikus képzéseken fejlesztettem tovább magam. Aktuálisan humánpolitikai tanácsadással, kompetenciaértékeléssel, vezetőtámogatással és egyéni tanácsadással foglalkozom. Tapasztalataim szerint a magánélet és a munka közötti egyensúly megtalálása, a szakmai és személyes célok felállítása a legtöbb ember számára alapvető igény. Egy-egy döntéshelyzetet, változást azonban több esemény, elakadás, érzelem is kísérhet, befolyásolhat. Szakmai hozzáállásomra ezért a személyközpontúság jellemző: azzal dolgozunk, ami az Ön számára itt és most fontos, mindig szem előtt tartva, hogy saját életében az ügyfél a szakértő, a pszichológus pedig a támogató. Munkamódszerem fő tartópillére a megoldásfókuszú coaching, amely jól használható, emberközeli és személyes erőforrásokra építő, a mindennapokra érvényes eszközöket kínál a tanácsadó és az ügyfél számára is.

“Vagy előre lépsz egyet a növekedés irányába, vagy hátrafelé a biztonságba.”

Abraham Maslow

Egyéni megoldások

Elvárások hálójában élünk, számos szerepnek kell megfelelnünk a privát és szakmai világunkban egyaránt. Életünk eközben tele van tranzitszakaszokkal – olyan változásokkal, átalakulásokkal, amelyekben nem mindig egyértelmű, hogyan tudnánk megfelelően helyt állni és azt a számunkra is kedvező gondolkodásmódot kialakítani, amellyel megőrizhetjük önazonosságunkat, felfedezhetjük valódi céljainkat, vagy akár csak jobban érezhetjük magunkat egy adott helyzetben. A legeredményesebb mindig a saját magunk által vezérelt változás, ám ebben a folyamatban egy külső támogató személy értő figyelme hatékony segítségünk lehet.

A fejlődésre való igény személyes döntés. Mindannyian kerülhetünk azonban olyan helyzetbe, amikor belső erőforrásainkat nem tudjuk megfelelően mozgósítani, vagy körülményeink jobb átlátásához egy elfogadó és megértő beszélgetőpartnerre van szükségünk. Ha megtisztel bizalmával, találkozásaink alkalmával abban fogom támogatni, hogy kérdéseire, problémáira az Önben rejlő képességek által, közösen találjunk választ és megoldást.

Amiben segíthetek

  • Önismereti, önmegvalósító törekvések támogatása
  • Döntéshelyzetek, dilemmák áttekintése
  • Életvezetéssel kapcsolatos kérdésekben, elakadásokban nyújtott támogatás
  • Pályaválasztási és karrier tanácsadás
  • Munkahelyi problémák kezelésében nyújtott segítség
  • Vezetőtámogatás, vezetői kompetenciák feltérképezése és fejlesztése
  • Megoldásfókuszú egyéni és team coaching

„Az emberek a vállalathoz csatlakoznak, de a vezetőket hagyják el.”

M. Buckingham, C. Coffman

A jó vezető: hiteles

A vezetést azonban nem tanítják

és nincs egy mindenre jó vezetői módszer. A költségcsökkentő stratégiák megalkotásánál olykor fontosabb lehet a hosszú távú siker fenntartásában az, hogy a munkatársakkal megfelelően tudjunk bánni. Olyan időszakokban, amelyekben a vállalat lefelé ívelő pályára kerül, vagy nehézségekkel szembesül, a csapatvezetők jelenthetik azt az erőt, amely mégis képes a tehetségeket bent tartani a szervezetben. A vezető saját személyiségével dolgozik, ezért a megfelelő megközelítés az lesz, amelyben önazonos lehet és a döntéseiért a felelősséget hosszú távon vállalni tudja. A személyiségfejlődés az emberi kapcsolatok mentén következik be, alapfeltétele a kölcsönös bizalom – az egymással szembeni őszinteség pedig az önmagunkkal szembeni őszinteséget is elősegíti, hozzájárul annak felismeréséhez, hogyan bánunk a világgal magunk körül.

A valódi motiváció és erőforrások

olykor rejtve maradnak a tudatosság elől, ilyenkor nehezebb lehet a megfelelő lépések kialakítása egy-egy helyzet megoldásához, céljaink eléréséhez. A tanácsadó (coach) a folyamatban rendszeres visszajelzést ad ügyfele tanulási pontjairól, erősségeiről és veszélyfaktorairól annak érdekében, hogy a belső motivációt minél inkább kiaknázhassa. Nem kínálhatunk megoldási javaslatokat az ügyfélnek saját tapasztalataink alapján, de segíthetjük abban, hogy a vezetői fellépés már ne tanult szerep legyen, hanem minden tekintetben a saját értékrendje és természetes működésmódja szerint, hitelesen lehessen jelen a szervezet életében, és hozzon döntéseket.

A konzultáció

célja a szakmai személyiség támogatása, ezáltal az önmegvalósítás, az optimális döntéshozás és a körültekintő tervezés elősegítése. Ebben a folyamatban nagy szerepe van a tanácsadó kongruenciájának is, hogy ő is annyira hiteles legyen, amennyire csak lehet. Célja az ügyfél megértése, szubjektív világának elvárásmentes elfogadása, és a saját magáról nyert új ismeretek megszerzésének facilitálása. Az így nyert új ismeretek beilleszthetővé válnak az énképbe, gazdagítják a személyiséget és a kontrollt az ügyfél kezébe helyezik át. A fókuszban Ön áll és mindaz, ami foglalkoztatja.

Counseling

If you feel you are struggling with difficulties that are holding you back, need improvement in your private or professional life, or you just simply would take advantage of a safe environment where you can talk about the issues which take effort to cope with, counseling can establish a process of self development and change. Through this process you can explore your feelings, thoughts, motivation and goals in order to help you make your necessary decisions and to improve your personality. Counseling offers an opportunity to recognize your own resources and overcome problems, respond to challenges of life and reach better self-knowledge.

Veronika Tislér
Psychologist
Work and organizational psychologist

Phone +36 70 603 7224
Email tisler@egocompass.hu